Mónica Sanz

Tradicionalment, hi ha hagut professions que s’han titllat de masculines perquè requerien d’un esforç més físic. La Mónica, que protagonitza el mes d’agost, exerceix una d’aquestes feines, la de camàlic o carregadora, i des de ben jove ha trencat estereotips a força de dedicació i professionalitat.

La Mónica, sense gairebé ni adonar-se’n, és tota una pionera.

La Mònica és la primera i única camàlic o carregadora que treballa a Mercabarna.
La Mónica és la primera i única camàlic de Mercabarna.